Pismeno prevođenje

Osobnih dokumenata

- rodnih listova, uvjerenja o nekažnjavanju, svjedodžbi, diploma, uvjerenja o osposobljavanju, potvrda o neosuđivanosti, vozačkih dozvola i sl.

Pravne dokumentacije

- različitih vrsta ugovora, punomoći, presuda ...

Dokumenata iz područja medicine

- otpusnih pisama, nalaza ...

Dokumenata iz područja ekonomije

- Izvadaka iz sudskog registra, bankovnih izvadaka, bilanci ...

Dokumenata iz područja marketinga

- letaka, brošura, web stranica ...

Tehničke dokumentacije

- tekstova iz područja građevine, strojarstva, brodogradnje, arhitekture i sl.

Usmeno prevođenje

Simultano prevođenje

- usmeno prevođenje u stvarnom vremenu uz obveznu uporabu opreme za simultano prevođenje (na konferencijama,sastancima, skupovima i kongresima)

Konsektivno prevođenje

- prevođenje koje se odvija najčešće na sastancima s manje sudionika.

Tumačenje

- podrazumijeva uslugu sudskog tumača pri potpisivanju i usmenom tumačenju službenih dokumenata.

Ostale usluge

Lektura i korektura tekstova

Ukoliko imate nedoumica oko gotovog prijevoda i mislite da bi ga trebalo pročitati, ispraviti i dotjerati ovlašteni prevoditelj i tu ćete uslugu pronaći kod nas!

Individualne poduke

Poduke iz engleskog, talijanskog i njemačkog i drugih jezika vrše se individualno - od početnog do naprednog tečaja i stupnja do kojega želite usavršiti Vaše znanje stranog jezika. Individualna poduka ima veliku prednost budući da ste vi jedini polaznik, pa je program usredotočen jedino i isključivo na Vas. Nastavu održava Marta Močinić, magistar stranih jezika i književnosti te ovlašteni sudski tumač za engleski, talijanski i njemački jezik. Poduka se održava po dogovoru u prostorijama prevoditeljskog ureda na adresi Dolac 8, II. kat, Rijeka.

©2018 „ MOČINIĆ “ PREVODITELJSKI OBRT

Vl. Marta Močinić, Dolac 8, 51 000 Rijeka

OIB : 370998091485

Slika nije učitana