Cijene prevođenja

Pismeni prijevod

  • Osnovna cijena pismenog prijevoda iznosi 150,00 kn / normirana kartica. Ukoliko Naručitelj želi više primjeraka svaki daljnji primjerak se ne naplaćuje.

Obračun kartica teksta

  • 1 normirana kartica = 1500 znakova sa razmacima
  • Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica

Usmeni prijevod

  • Cijena usmenog prijevoda iznosi 150,00 kn ( za jedan sat ) + troškovi

Usluga

Mjerna jedinica i cijena

  • Prevođenje hrvatski -> talijanski, engleski, njemački -> Kartica teksta - 150 kn
  • Prevođenje talijanski, engleski, njemački -> hrvatski -> Kartica teksta - 150 kn
  • Prevođenje s ovjerom sudskog tumača -> Kartica teksta - 150 kn
  • Provjera i ovjera dokumenata-> Kartica teksta - 150 k
  • Lektoriranje hrvatskog ili talijanskog, engleskog i njemačkog teksta -> Kartica teksta - 50 kn
  • Instrukcije iz talijanskog i engleskog jezika - 70 kuna / sat

©2018 „ MOČINIĆ “ PREVODITELJSKI OBRT

Vl. Marta Močinić, Dolac 8, 51 000 Rijeka

OIB : 370998091485

Slika nije učitana